Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2021. május.09-től

 

1. A szolgáltató adatai (impresszum):

Név: Azonos vagy különböző Kft.
Adószám: 27329128-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-204146
Székhely: 2090 Remeteszőlős Patak sétány 128.
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.szilagyibetty.hu
Tevékenység kezdete: 2021.május.09.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Panaszkezelés helye és elérhetőségei, ideje: [email protected]

2. A szolgáltatás leírása

2.1 A szolgáltatás célja

A Szolgáltató által nyújtott programokon, előadásokon, klub tagságon keresztül a Szolgáltató hatékony önismereti és tudatosság fejlesztő oktató videókat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse ezekkel a témákkal.

2.2 Felelősségvállalási nyilatkozat

1. Önként vállalom, hogy részt veszek a programokban, előadásokon. Megértem, hogy ezek a programok, előadások oktatási jellegűek, és nem helyettesítik a pszichoterápiát.

2. Tudomásul veszem, hogy a programok, előadások és meditációk fizikai, szellemi, értelmi és érzelmi tevékenységet is magukban foglalhatnak, beleértve azokat a gyakorlatokat is, amelyek megterhelhetik fizikai, értelmi, szellemi és érzelmi képességeimet. Megértem és elismerem, hogy a programokban, előadásokon és azok minden egyes részében való részvételem pusztán önkéntes, és bármikor szabadon dönthetek úgy, hogy NEM veszek részt a programok, előadások, gyakorlatok bármely részében vagy egészében. Tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozom a saját megítélésem szerint annak megválasztásában, hogy a programok, előadások, gyakorlatok mely részein veszek részt. Tudomásul veszem, hogy döntéseim és cselekedeteim veszélyt jelenthetnek önmagamra vagy másokra nézve. Ezzel a beleegyezéssel tudatosan és önként vállalom annak kockázatát, hogy a program során magam vagy mások által okozott sérüléseket vállalok. Lemondok minden kompenzációs és kártérítési igényemről az Azonos vagy különböző Kft. és annak igazgatói, munkatársai, valamint Szilágyi Betty felé, valamint felmentem őket minden felelősség alól a saját magam által okozott sérülésekért.

3. Felelősséget vállalok, hogy konzultálok egy orvossal és / vagy pszichoterapeutával, mielőtt részt veszek a programban bármely ismert vagy potenciális fizikai, mentális vagy érzelmi állapotommal kapcsolatban, amelyek nekem vannak vagy lehetnek, és orvosi és / vagy pszichoterápiás engedélyt kérek a részvételhez. Vállalom a beleegyezéssel járó bármilyen fizikai vagy egyéb sérülés, betegség vagy állapot kockázatát a programok, előadások és meditációk alatt, és ezennel felmentem az Azonos vagy különböző Kft. és annak igazgatóit és munkatársait, valamint Szilágyi Bettyt minden felelősség alól.

4. Tisztában vagyok azzal, hogy a programokhoz, előadásokhoz tartozó Zoom beszélgetések, amelyen részt veszek, rögzítésre kerül, akár audio, akár video formátumban. Tisztában vagyok vele, hogy a képem, a hangom, a nevem, az interjúm vagy a megnyilvánulásaim egy jövőbeli audio / video program részévé válhat. Engedélyezem az Azonos vagy különböző Kft-nek és Szilágyi Bettynek, hogy ezeket az audio- és videokomponenseket tetszés szerint rögzítsék és használják.

4/b. Tudomásul veszem, hogy ez az anyag felhasználható oktatási és promóciós célokra, valamint más emberek segítésére és gyógyítására, akiknek hasonló problémáik lehetnek, mint amelyeket a programokon és előadásokon feltártam.

2.3 Feliratkozási feltételek

A szilagyibetty.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, vagyis a regisztrációval és/vagy a hírlevél feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja, hogy a szilagyibetty.hu weboldaltól elektronikus levelet fogadjon, amelyben a weboldal tartalmáról, akciókról, elérhető újdonságokról kap tájékoztatást.

 A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást  figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

2.4 Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint név, adószám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Feliratkozó hozzájárul a hírlevelek fogadásához a megadott email címen.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a szilagyibetty.hu honlap hírlevelére történő feliratkozást is automatikusan maga után vonja. Minden hírlevélben szerepel egy leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben, mivel ezek egyszeri üzenetek.

2.5 Vásárlás

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelést lehetővé tevő gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadók. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelést lehetővé tevő gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

2.6 A vásárlás folyamata

A megrendelések a szilagyibetty.hu weboldal értékesítési oldalaiba integrált Kajabi.com és Stripe.com megrendelő űrlapokon történnek.

Minden megrendeléshez szükséges egy előzetes regisztráció, melyet a megrendelő űrlapon lehet megtenni. Amennyiben a felhasználó már regisztrált, akkor az email cím megadása után egy bejelentkezést követően indíthatja a vásárlást, egyébként a regisztráció során meg kell adnia egy email címet és nevet, valamint cég esetén az adószámot (ezek az adatok lesznek használva a számla kiállításakor).

A regisztrációhoz szükséges adatok megadása vagy a bejelentkezés után a fizetési adatok megadása következik. A szilagyibetty.hu oldalon jelenleg csak bankkártyával lehet fizetni, részletesen lásd a 2.7 fejezetet.

Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

2.7 Fizetés folyamata

Az szilagyibetty.hu honlapon jelenleg csak bankkártyával lehet fizetni. A kényelmes és biztonságos online fizetést a Stripe.com és a Kajabi.com biztosítja a szilagyibetty.hu weboldalon.

Kajabi, LLC
2860 Michelle, Suite 110
Irvine, California 92606
USA

Adatvédelmi tájékoztató: Kajabi's Online Privacy Policy
Weboldal: www.kajabi.com
Email : [email protected]

Stripe, Inc.
185 Berry Street, Suite 550,
San Francisco, CA 94107
USA

Weboldal: www.stripe.com
Adatvédelmi tájékoztató: Privacy Policy - Hungary | Stripe | Hungary
Email: [email protected]

A Stripe egy technológiai vállalat, amely gazdasági infrastruktúrát épít az internet számára. Segítségével minden méretű vállalkozás - az újonnan induló vállalkozásoktól az állami vállalatokig - fizetéseket fogadhatnak el, és online irányíthatják vállalkozásaikat.

További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal): stripe.comStripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok.

A Stripe online fizetési rendszere az alábbi bankkártyákkal és digitális pénztárcával történő fizetést teszi lehetővé (magyar vonatkozású lista):

  • MasterCard
  • VISA
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató által a szilagyibetty.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az Stripe, Inc. és Kajabi.com, mint adatfeldolgozó részére. Az Szolgáltató által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási és szállítási adatok.

A Megrendelő bankkártya adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá, nem tárolja és nem él vele vissza.

Ismétlődő bankkártyás fizetés

A szilagyibetty.hu honlapon lehetőség van bizonyos termékek részletfizetéses megrendelésére, valamint havidíjas termékek, illetve szolgáltatások megrendelésére.

A részletfizetés, valamint az ismétlődő fizetés egy, a Stripe.com által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Megrendelő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

 Az ismétlődő fizetéshez egyszeri hozzájárulás szükséges: a Megrendelő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (szilagyibetty.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Stripe.com és a Kajabi.com nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel.

Ismétlődő fizetés lemondása

Amennyiben a Megrendelő le szeretné mondani az ismétlődő fizetéses szolgáltatást (pl. Klub tagság), akkor ezt a Beállítások / Számlázási info menüpontban megteheti. A lemondást követően a már kifizetett időszak végéig a vonatkozó hozzáférés megmarad. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.

Részletfizetés lemondása

A részletfizetéssel megrendelt termék/szolgáltatás esetében a részletfizetés lemondásával a Megrendelő elveszíti a megrendelt termék/szolgáltatás hozzáférését. A részletfizetés lemondását egy a szerződés felmondást tartalmazó jognyilatkozat [email protected] e-mail címre való elküldésével kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárló megrendeléskor megadott teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, megrendelt terméket. A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül felfüggesztjük az újabb fizetést.

A Megrendelő a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek való elégtétele után szerez teljeskörű hozzáférést a megrendelt termékhez/szolgáltatáshoz.

3. Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.

A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).

Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.

Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Ismétlődő bankkártyás fizetés lásd az Ismétlődő fizetés lemondása fejezetet.

4. Garanciák és akciók

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok pénzre nem válthatók.

5. Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

  • olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja;
  • a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

6. Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – Szilágyi Betty (Szilágyi Erzsébet, Jogtulajdonos) szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak.

A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében.

Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Szilágyi Betty nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában.

Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint, valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó  a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

 7. Panaszügyintézés

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát: [email protected]

A Szolgáltató a beérkező panaszt 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni.

 A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV-emelet 2. e-mail: [email protected]. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

8. Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal a Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

9. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.