Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Az adatkezelők adatai

Szolgáltató

Név: Azonos vagy különböző Kft.
Adószám: 27329128-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-204146
Székhely: 2090 Remeteszőlős Patak sétány 128.
E-mail: [email protected]
Honlap: www.szilagyibetty.hu
Tevékenység kezdete: 2021.május.09.

Tárhelyszolgáltató, Hírlevélszoftver szolgáltató
Kajabi, LLC
2860 Michelle, Suite 110
Irvine, California 92606
USA
Adatvédelmi tájékoztató: Kajabi's Online Privacy Policy
Weboldal: www.kajabi.com
Email : [email protected]

Bankkártyás fizetés szolgáltatója
Stripe, Inc.
185 Berry Street, Suite 550,
San Francisco, CA 94107
USA
Weboldal: www.stripe.com
Adatvédelmi tájékoztató: Privacy Policy - Hungary | Stripe | Hungary
Email: [email protected]

Paypal fizetés szolgáltatója
PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Adatvédelmi tájékoztató: Paypal Privacy
Weboldal: https://www.paypal.com/hu/
Email: [email protected]

Számlázási szoftver szolgáltató
Számlázz.hu
Postacím: KBOSS.hu Kft.,
1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Magyarország

Weboldal: www.szamlazz.hu
Adatvédelmi tájékoztató: Számlázz.hu - Adatvédelem (szamlazz.hu)
Email: [email protected]

Cookie-k (sütik) szolgáltatója
Cookie Info Script
Elias Lange
Barnerstr., 29
22765 Hamburg
Germany
Weboldal: Cookie Info Script
Adatvédelmi tájékoztató: Cookie Info Script - Legal Notice

2. Az adatkezelés rövid bemutatása

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

Amennyiben ön a www.szilagyibetty.hu honlapon valamilyen terméket vásárol (beleértve a klubtagságot és az online belső gyermek csoport is), vagy hírlevélre iratkozik fel, ehhez regisztrációra van szükség, melynek során az Adatkezelők adatokat vesznek fel Öntől a termékek biztosítása valamint a hírlevél küldése céljából.

3. Milyen adatok kerülnek rögzítésre és milyen célból?

3.1 Termék vásárlás esetén (beleértve a klubtagságot és az online belső gyermek csoport is)

  • név, email cím, jelszó (szükséges adat, az Ön azonosításához, a megvásárolt termékekhez való hozzáférés biztosításához)
  • cég esetében név, cím, adószám (szükséges adat, számla kiállításához)

3.2 Hírlevélre való feliratkozás esetén:

  • név, email cím (szükséges adat, a hírlevél küldéséhez)

Fenti adatok személyes adatoknak minősülnek.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)A feliratkozás önkéntes. Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, adószám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Szerzői Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldal hírlevél listájára, és újra feliratkozik, ebben az esetben nincs dupla megerősítéses rendszer. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.

5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Hírlevél esetében minden e-mail láblécében szerepelnek a leiratkozáshoz szükséges információk.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelők férhetnek hozzá feladataik teljesítése közben, pl. szervezési célból.

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat kizárólag saját maguk számára hozzáférhető módon, elektronikus formában tárolják (hosting által biztosított adatbázis). Az Adatkezelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy védjék az Ön személyes adatait.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • adatkezelés céljai
  • érintett személyes adatok kategóriái
  • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat)
  • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
  • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében
  • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket

Az Azonos vagy különböző Kft. képviselője az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

7.3. Törléshez való jog

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (pl. számlázással összefüggésben).

Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása a megvásárolt termékek használatának előfeltétele.

7.4. Zároláshoz való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.5. Tiltakozáshoz való jog

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelők egy hónapon belül megvizsgálják a tiltakozás okait, érdemi döntést hoznak, és írásban értesítik Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelők nem tesznek eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

8. Cookie-k (sütik) kezelése

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik használatához a szilagyibetty.hu a Cookie Info Script szolgáltatást használja, részletesen lásd az adatkezelők között.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a szilagyibetty.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A szilagyibetty.hu weboldalán alkalmazza a Kajabi.com és a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szilagyibetty.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

9.1 Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

9.2 Bírósági eljárás kezdeményezése

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelők ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.